Amazon Web Services lập công ty tại Việt Nam, tung nhiều dịch vụ nền đám mây

Dịch vụ đám mây AWS hiện cung cấp hơn 90 nhà cung cấp, giả thử như tính toán, lưu trữ, cung cấp nội dung, hạ tầng dữ liệu, phân tách, các nhà cung cấp áp dụng, chủa quản và triển khai, mạng, truyền vận chuyển trực tiếp áp dụng và máy ảo desktop, các nhà cung cấp di động, trí óc nhân tạo, năng suất buôn bán. Ngoài ra còn nhiều nhà cung cấp điện toán đám mây khác cho phép người mua vun đắp áp dụng, nhà cung cấp của họ và vận hành chúng trên nền móng đám mây AWS.

Trong sự kiện đơn vị hôm 8/9, đại diện AWS cho biết không buộc ràng người mua trả trước cho nhà cung cấp hay những ký kết dài hạn, đơn vị và những nhà vững mạnh áp dụng có thể tiêu sử dụng 1 hoặc cộng tác nhiều nhà cung cấp đám mây, và chỉ cần chi trả cho những gì họ đích thực tiêu sử dụng. Bên cạnh đó, người mua có thể tuyển chọn nhiều hệ điều hành và nhiều tiếng nói lập trình khác nhau để vun đắp áp dụng của mình.

Tại Việt Nam, các đơn vị sử dụng nhà cung cấp của AWS có Tiki, Massan Group, Vietjet Air, VTV Go,… Ngoài ra, các người mua trên toàn cầu có rất nhiều tên tuổi lớn như Samsung, Coca Cola, HTC, Vodafone, LG,… cộng với nhiều đơn vị nguồn vốn và nhà cung cấp công khác.

AWS cung cấp nhà cung cấp đám mây tại hơn 190 đất nước trên toàn toàn cầu, trong đó có các đơn vị khởi nghiệp, các đơn vị vừa và nhỏ, đơn vị lớn, các cơ quan chính phủ, các đơn vị phi lợi nhuận và các học viện, trọng điểm giáo dục.

AWS vun đắp các biện pháp gồm Dữ liệu lớn & Tính toán hiệu năng cao, Khôi phục sau thảm họa & Lưu trữ, Chăm sóc khỏe khoắn và Khoa học đời sống, Dịch vụ nguồn vốn, Dịch vụ di động, Phát triển Game và Vận hành, Truyền tham số. Bên cạnh đó, đơn vị con của Amazon cũng cung cấp các áp dụng buôn bán của các đối tác như Oracal, SAP, Microsoft,… cộng với các nhà cung cấp công cho đơn vị chính phủ và phi lợi nhuận.