Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 số hóa xong toàn bộ dữ liệu

Sở LĐTB&XH cũng đang liên kết với Công ty Nhật Cường bắt buộc biện pháp kết nối CSDL dân cư để triển khai Quyết định 708 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ xét duyệt Đề án vun đắp CSDL đất nước về an sinh xã hội, áp dụng CNTT vào khắc phục chính sách an sinh xã hội đến 2020, định hướng tăng trưởng đến 2030.

Về cung cấp DVCTT mức 3, 4, Sở TT&TT đã chủ trì, liên kết với các sở, ban, lĩnh vực, UBND các quận, quận, quận triển khai đồng bộ 81 nhà cung cấp công trực tuyến tới 168 thị trấn, 12 quận và 10 Sở, nâng tổng số DVCTT mức 3, 4 lên 391 nhà cung cấp, đạt gần 20,4% số giấy má hành chính của Thành xã. Trước đó, trong các tháng 7, 8/2017, Sở TT&TT đã hoàn tất triển khai mở mang 16 DVCTT (gồm 10 nhà cung cấp cấp quận thuộc lĩnh vực Tư pháp, TT&TT, Quản lý thị thành và 6 nhà cung cấp cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp) tới 18 quận, quận và 416 xã, thị trấn còn lại.

Bên cạnh đó, việc vun đắp bộ máy nguồn tin trong các lĩnh vực như: Quản lý GD&ĐT, Y tế, TN&MT, Quản lý đơn thư, cáo giác cáo giác… cũng đã được hoàn tất, đạt được quy mô lớn và có hiệu quả với số người tham dự bộ máy nhiều, số lượng người tầm nã cập đông và số lượng giấy má được xử lý lớn.

Theo mục tiêu, các bộ máy nguồn tin về Quản lý đất đai; Quản lý thị thành; Giao thông vận chuyển; Văn hóa, thể thao, du hý; Quản lý đầu tư, nguồn vốn sẽ được các doanh nghiệp chủ trì tiếp diễn đơn vị triển khai trong 3 tháng cuối 2017.

Thông tin từ Cổng giao du điện tử TP. Hà Nội cho hay, phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành xã Nguyễn Đức Chung nhận định, chương trình chiến lược áp dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội đang bám sát theo lịch trình của Chính phủ; đồng thời đúng với lịch trình hướng tới vun đắp màng lưới tiêu dùng chung cho toàn Thành xã, vun đắp 1 CSDL lớn trên bản đồ.

Cũng theo giám định của ông Chung, thời kì qua, các cơ quan, doanh nghiệp đã chỉ đạo vào cuộc quyết liệt để đạt được kết quả mục tiêu DVCTT mức 3, 4 toàn Thành xã đạt hơn 20%.

Ông Chung bắt buộc Sở TT&TT liên kết với các Sở, lĩnh vực, quận/quận/quận tập hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ cung cấp có hiệu quả các nhà cung cấp công trực tuyến chừng độ 3, 4 để xin hứa đến cuối năm nay 55% số giấy má hành chính của Thành xã được cung cấp trực tuyến chừng độ 3, 4.

Lãnh đạo UBND Thành xã cũng chỉ đạo Sở TT&TT rà soát lại phần đông nhiệm vụ đã triển khai, dự trù dữ liệu cần lưu trữ để đến tháng 12/2018 trình Thành xã về bắt buộc máy chủ đáp ứng đủ nhu cầu.

Sở TT&TT cũng được bắt buộc tiếp diễn vun đắp, cập nhật và khai thác, san sẻ các CSDL cốt lõi; trong đó tập hợp mở mang số hóa dữ liệu, trước mắt số hóa dữ liệu hộ tịch, vun đắp và cập nhật các CSDL cốt lõi, không thể lãng quên để tạo nền móng tăng trưởng Chính phủ điện tử.