Tạo động lực cho giảng viên, sinh viên PTIT không ngừng sáng tạo

Đến nay, Học viện là niềm kiêu hãnh của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà kỹ thuật với nhiều bài báo kỹ thuật ban bố quốc tế, nhiều công trình nghiên cứu có tính vận dụng cao, được vận dụng trong phân phối và buôn bán của các đơn vị viễn thông, CNTT.

Hội nghị kỹ thuật với chủ đề “Đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật hướng tới cách mệnh công nghiệp 4.0” không chỉ quy tụ, tổng hợp, ban bố những kết quả nghiên cứu mới của các nhà kỹ thuật trong và ngoài Học viện; giới thiệu những hàng hóa KHCN điển hình mà các thế hệ nghiên cứu viên của Học viện đã chung tay, góp sức trong những năm qua mà còn ghi nhận những đóng góp cần phải có của các nhà kỹ thuật của Học viện qua những báo cáo kỹ thuật hoàn hảo được các báo chí quốc tế quan hệ lâu dài ghi nhận và xếp hạng.

Sinh viên PTIT tại hội nghị kỹ thuật

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã ghi nhận và giám định cao tầm cần phải có của sự kiện kỹ thuật được doanh nghiệp cũng như các kết quả nghiên cứu kỹ thuật của Học viện trong thời kì qua.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Bộ TT&TT luôn hoan nghênh và giám định cao những nỗ lực, sự đóng góp của Học viện đối với nền KHCN nước nhà đại quát và ngành nghề TT&TT nói riêng. Trong đó, việc tạo môi trường, tạo thời cơ cho giảng sư, nghiên cứu viên, sinh viên Học viện được tiếp cận khoa học, kiến thức đương đại trên toàn cầu, được giao lưu, san sớt kinh nghiệp và tiếp cận kiến thức kỹ thuật trong và ngoài nước là rất không thể thiếu để từng bước sớm rút ngắn khoảng cách khoa học giữa Việt Nam và các nước trong gianh giới và trên toàn cầu.

“Tôi tin tưởng Hội nghị KHCN này sẽ khuyến khích tạo động cho các giảng sư, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên không dừng thông minh, không dừng khai phá những kiến thức mới để giúp Việt Nam bắt kịp khuynh hướng tăng trưởng cách mệnh công nghiệp 4.0. Đây cũng chính là hoạt động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện.”