VNCERT phát lệnh ngăn chặn mã độc tấn công máy chủ

Theo VNCERT, đây là loại mã độc rất nghiêm trọng, có kỹ năng kỹ sảo phát hiện những môi trường phân tách mã độc nhằm giảm thiểu bị phát hiện, thâm nhập trái phép, ăn trộm dữ liệu, phá hủy bộ máy tin tức chuẩn y những máy chủ điều khiển mã độc (C&C Server) đặt bên ngoài bờ cõi Việt Nam.

Danh sách các máy chủ điều khiển mã độc (C&C Server)

Danh sách các máy chủ điều khiển mã độc (C&C Server)

Trung tâm Ứng cứu nguy cấp máy tính Việt Nam bắt buộc những tổ chức, cơ quan, công ty giả như phát hiện mã độc, cần mau chóng cô lập vùng/máy và tiến hành dò la, xử lý (cài đặt lại hệ điều hành giả như không gỡ bỏ được triệt để).Cụ thể, những tin tức về domain và IP máy chủ liên đới đến mã độc có chủ đích gồm có 17 liên hệ IP máy chủ điều khiển mã độc và 71 tên miền máy chủ độc hại được đăng chi tiết tại: VNCERT bắt buộc chặn nguy cấp bộ máy máy chủ điều khiển mã độc tiến công APT

Những tổ chức, cơ quan, công ty được bắt buộc sau khi thực hành những công việc, báo cáo diễn biến lây nhiễm và kết quả xử lý (giả như có) về Cơ quan điều phối ứng cứu sự cố đất nước – Trung tâm Trung tâm Ứng cứu nguy cấp máy tính Việt Nam trước ngày 30/9.

Nguy cơ từ những cuộc tiến công có chủ đích là 1 trong những chủ điểm nóng nhất của năm 2016 như vụ việc bộ máy Vietnam Airlines bị tiến công ngày 29/7 năm ngoái.